Riksspelman EiworKjellberg

Eiwor Kjellberg , Riksspelman Järvsö

Eiwor är en av Hälsinglands mest kända spelkvinnor, kompostitörer, pedagoger och inspiratörer.

Hon föddes i byn Säljesta i Järvsö och växte upp på en bondgård där sång och musik alltid var i centrum. Pappa Gustav var spelman, och många musiker besökte ofta gården. 

Hon har låtar i tradition efter pappans vän Olars-Erik Fernmaln som i sin tur hade låtar efter spelmannen Johannes Glad .

Erik gjorde egna låtar och inspirerade Eiwor till att komponera egna låtar tidigt.På farmors Kristina Dahls sida har Eiwor i traditon låtar efter Olof Olsson Hovra och Pepårsfarn Jonas Dahl Färila samt Gunnar och Anders Dahl som var kusiner med pappa Gustav.

70-talet kom Rolf Westerlund till Järvsö som musiklärare han var mycket drivande på flera sätt ,dels genom sitt sätt att inspirera elever till att fortsätta att spela och dels genom att forska om den gamla musiken.

Han startade ett ungdomspelmanslag och gav väldigt många ungdomar en första "kick" av folkmusiken.

Eiwor forskade i visor från Järvsötrakten på 70 talet som senare användes i studiecirkelform .

Eiwor har fortsatt i Rolfs fotspår genom att se till att arkivmaterial  blivit digitaliserat och att Rolfs forskning togs tillvara vid hans död av kunniga händer.

2002 blev en stor vändpunkt i Eiwor liv då kollegan Jonans Olsson och hon startade upp projektet Hälsinge Låtverkstad. Studieförbundet Bilda blev huvudman och hon blev musikkonsulent och projektledare  för ett av Sveriges mest banbrytande folkmusikprojekt .Eiwor var projektledare och lärare i 11 år för den verksamheten den drivs fortfarande vidare  av yngre förmågor i samarbete med Hälsinglands kulturskolor.

Samtidigt drev hon internationella ungdomsprojekten SNAP och Folk Summer School tillsammans med andra musiker i England och Frankrike och Finland.

2005 etablerade sig Hälsinge Låtverkstad på kulturcentret Stenegård i Järvsö och  Eiwor var med och startade upp Stallet som idag är en välbekant folkmusikscen i Hälsingland.

2013 startade Eiwor nästa stora projekt t FolkUngar som hon arbetar med idag ,hon turnerar runt i Sverige tillsammans med tre andra musiker.

De har med sig fioler och små gitarrer och syftet är att alla barn ska få prova på att spela folkmusik,dansa och sjunga och de har idag träffat över  tusentals elever och de fortsätter att inspirera barn till att börja spela.

Hon är en aktiv föreningsmänniska och har arbetat i många föreningar genom åren hon bla,suttit som ordförande  och kassör i Hälsinglands Spelmansförbund i över 20 år .

Under åren har Eiwor varit ledare för Järvsö spelmanslag, Järvsö Unga spelmanslag och har alltid haft samarbeten men andra musiker och komponerat mycket bla,teatermusik och gett ut tre nothäften och 2013 vann hon låt-Sm med låten Plomben.

Eiwor har medverkat på 25 utgåvor genom åren redan vid 16 års ålder ,hon har spelat in två skivor med eget material  Stargame och Soulscreen med sitt eget band Eiwor Kjellberg Band.

I många år har hon haft ett samarbete med Otorgs Kaisa Abrahamsson från Bergsjö och de har med några övriga musiker bandet Låta Myttje. Eiwor har fått många utmärkelser genom åren och hon vann priset för Årets Barn & Unga på Folk&Världmusikgalan 2015.